top of page
Energiebesparingscampagne

GA DE STRIJD AAN MET JE ENERGIEREKENING!

Haarlem wil in 2030 een klimaatneutrale stad te zijn. Om dit te bereiken moet een groot gedeelte van de bestaande woningen energiezuiniger worden. Watt voor Watt – de Haarlemse invulling van het landelijke Blok voor Blok initiatief – draagt hieraan bij.

Watt voor Watt heeft als doel om 3000 woningen energiezuiniger te maken. De campagne ondersteunt op wijkniveau bestaande initiatieven waarbij op grote schaal woningen verbeterd worden. Daarnaast helpt Watt voor Watt Haarlemmers met energiebesparing in huis door te laten zien hoe het energieverbruik structureel teruggebracht kan worden op een herkenbare, simpele en leuke manier. Dat is goed voor de portemonnee, verbetert het wooncomfort en is ook nog eens goed voor het klimaat.

In samenwerking met Ynke Feenstra – FYnergy en Hendrik Jehle heeft Pudelskern de overkoepelende communicatiestrategie, naam, kernboodschap, stijl, beeldmerk en diverse communicatiemiddelen ontwikkeld voor Watt voor Watt.

website:

 

opdrachtgever:
Alliander

ism:

Ynke Feenstra – FYnergy

Hendrik Jehle / www.hendrikjehle.de

bottom of page